Stichting iXzelF begeleidt mensen die hulpbehoevend zijn

Direct contact opnemen

Het bieden van beschermde 24/7 woonruimte en het begeleiden van, door

ketenpartners aangemelde cliënten

Missie

Stichting iXzelF werkt met een (SRH en methodiek Kok) dialogische visie! Op een respectvolle manier, het gesprek aangaan en naar elkaar luisteren zijn hierbij belangrijke elementen. Het statische (beschermd terrein) en het dynamische milieu. Uitgangspunt is een goed functionerend systeem waarin de cliënt, betrokken relaties en de begeleiders zoeken naar een juiste balans. Met dialogische visie bedoelen wij: een systematische begeleiding waarbij de keuzes die gemaakt worden primair aan het proces van het systeem zijn (lees: de relatie die cliënt heeft met anderen) en secundair aan de cliënt. Ervan uitgaande dat een goed systeem bijdraagt aan de voortdurende ontwikkeling van ons en onze doelgroep.

Meer weten?

Visie

Stichting iXzelF begeleidt mensen met complexe zorgvragen en die hulpbehoevend zijn. Onze missie is de geselecteerde cliënten te begeleiden naar een nieuwe, verantwoorde deelname aan het maatschappelijk proces. Wij werken ‘vanuit de relatie’ met onze cliënten. Wij zijn geen justitie, we zijn iXzelF, een stichting voor mensen door mensen. Maar we werken wel nauw samen met verschillende ketenpartners, waaronder justitie, Novadic-Kentron en GGZE en GGZ Breburg, Stichting Terugkeer en Herstel, Stichting I-am-One.

Onze Doelgroep; Psychiatrie, SG-LVG, complexe zorgvragen

(waaronder dubbele en triple diagnostiek) en verslaving

Meer weten?

Contactgegevens

Reinevaarstraat 15
5044HD Tilburg
T 06 - 43205515
E info@stichtingixzelf.nl
KvK 59677627

Stichting iXzelF

We ontmoeten niet mensen per toeval, er is een reden waarom onze wegen elkaar kruisen. Misschien moet je eerst jezelf tegenkomen voordat je het kunt zijn!

                                                   GEEF NOOIT OP

                                                Privacyreglement 

                                                Privacyreglement

                                                Privacystatement 

                                                Privacystatement